پارتیشن یا دیوارهای جداکننده


 

 پارتیشن هاي سوپر پانل , دیوارهاي غیرباربري هستند که براي مصارف گوناگونی از جمله تقسیم فضاهاي داخلی ساختمان , دیوارهاي پیرامونی،نما و دیوارهاي جداکننده بین واحدها استفاده می شوند . پارتیشن سوپرپانل متشکل است از:

1- پلی استایرن با دانسیته هاي 12 تا 20 کیلوگرم بر متر مکعب که کل حجم دیواررادربرمی گیرد.

 2- استادهاي فلزي رول فرم شده از ورق گالوانیزه پانچ شده به ضخامت حداقل 0.6 میلیمتربه شکل ناودانی ،که داخل پلی استایرن در هر 30 سانتی مترعرض و به صورت یکپارچه با آن قالب گیري شده است.

 •  پارتیشن هاي تیپ C در ضخامتهاي 6 و 8 و 10 و 12 سانتیمتري تولید میگردند.
 •  پارتیشن هاي تیپ HC در ضخامتهاي 7 تا 20 سانتیمتري تولید میگردند.

 

مزایای استفاده از دیوارهای سبک جداکننده سوپرپانل:
 • امکان اجرای پوشش به روش سنتی ملاتی یا پانل های گچی و سیمانی به روش صنعتی
 • امکاناستفاده در نما، فضاهای داخلی و دیوارهای سرویس و حمام
 • امکان تغییر سیستم پارتیشن بندی در آینده بدون نیاز به تخریب و قابلیت استفاده مجدد
 • وزن بسیار سبک ( 4 تا 8 کیلوگرم بر متر مربع ) و سهولت در جابجایی به طبقات، نصب آسان و کاهش نیروی کار انسانی ( وزن دیوار نازک کاری شده کمتر از 45 کیلوگرم بر متر مربع )
 • کیفیت یکنواخت در مرحله اجرا و کم کردن زمان نازک کاری و سهولت در اجرای نازک کاری
 • قابلیت استفاده در سقف و دیوار در ساخ ت و سازهای سریع در حوادث غیرمترقبه
 • کاهش وزن ساختمان به میزان 300 کیلوگرم بر مترمربع در مقایسه با سیستمهای 3D پانل و سنتی
 • دارای پروفیل های گالوانیزه پانچ شده جهت استحکام دیوار و نصب ادوات ساختمانی و عبور لوله های تاسیساتی
 • استحکام در برابر زلزله به دلیل پیچ شدن اتصالات به سازه
 • عایق مناسب صدا و عدم تشکیل پل حرارتی

 
مراحل نصب پارتیشن:
 • گام اول: پیاده کردن امتداد دیوارروي کف براساس نقشه معماري

 • گام دوم: نصب رانر ناودانی و یا نبشی درکف توسط میخ تفنگ یاپیچ و رولپلاك درفواصل حداکثر 50 سانتیمتري

 • گام سوم: انتقال امتداد خط دیوار روي کف به سقف

 • گام چهارم : نصب رانر ناودانی و یا نبشی درسقف توسط میخ تفنگ درفواصل حداکثر 50 سانتیمتري

 • گام پنجم: قراردادن پارتیشن سوپرپانل دررانرهاي سقف وکف

 • گام ششم: پیچ کردن تمام استادهاي پارتیشن به رانرهاي سقف وکف با پیچ سرمته